Niech Nowy Rok 2017 będzie czasem pokoju, miłości

oraz realizacji najskrytszych marzeń.

 

Przyjaciołom i sympatykom

życzy Prezes i członkowie TPWB

Album o relikwiach wydany

 

W dniu 17 września 2016 roku odbyła się uroczysta promocja albumu ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach”, którą rozpoczęto uroczystą mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem kustosza bielińskiej parafii św. Wojciecha ks. Jana Jagodzińskiego, oraz ks. Jana Kądziołki i ks. Waldemara Bieńko. Dalsza część uroczystości odbyła się w Wiejskim Domu Kultury, gdzie zaproszonych gości przywitał prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel. Następnie głos zabrał wikariusz bielińskiej parafii ks. Łukasz Pyszka, który przedstawił z czym związany był kult świętych. Kult związany był z hierarchią. Jednak wśród tych wielkich i wybitnych postaci zdarzały się również osoby, które na świętość zapracowały zwykłym, codziennym życiem i których prochy czczono po śmierci. Zwyczaj pobierania relikwii przetrwał do dziś np. zanim trumna św. Jana Pawła II z  podziemi  trafiła do Bazyliki św. Piotra, została otwarta. Każdy uczestnik biorący  udział w promocji otrzymał album. Uroczystość związaną z promocją albumu zakończono uroczystą kolacją. Album ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach” został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

Niezwykła publikacja

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec złożyło ofertę do Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na wydanie albumu pt. ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium Św. Wojciecha w Bielinach’’. Wniosek został oceniony pozytywnie. Album będzie wydany w okładkach twardych, w formacie A 4. Zawierał będzie około 182 strony zdjęć wraz z opisami na papierze kredowym. Parafia Bieliny to jedna z najstarszych w regionie. Kiedy w 1988r. probostwo objął ks. Jan Jagodziński znalazł relikwiarz z relikwiami świętych. Zmobilizowało to księdza do sprowadzenia relikwii świętych i rozwijania ich kultu. Z każdym rokiem przybywało relikwii nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Z uwagi na historię parafii oraz unikatowy charakter Sanktuarium w Bielinach, które jest jednym z nielicznych, a może jedynym miejscem gdzie zgromadzono aż taką ilość relikwii świętych. Wydany album będzie kompendium wiedzy na temat Sanktuarium w Bielinach i znajdujących się w nim świętych w relikwiach. Każdy chrześcijanin wie , że kult relikwii świętych ma długą historię. Wyrósł przede wszystkim z ludowej pobożności. Relikwie to materialne pozostałości zachowane po śmierci świętych, przede wszystkim kości, ale także przedmioty osobiste. W tym roku zostały sprowadzone relikwie męczenników z Peru bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka. Na wydanie albumu otrzymaliśmy: Dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego i Urzędu Miasta i Gminy Ulanów.

Wyniki konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną "Moja Palma Wielkanocna 2016"

 

KATEGORIA I

I miejsce – Oliwia PALEŃ (Przędzel)

II miejsce – Krystian RYCZKO (Bieliny)

III miejsce – Patryk JACECZKO (PSP Ulanów)

Wyróżnienie I-go stopnia – Bartek SCHODZIŃSKI (Bieliniec)

Wyróżnienie II-go stopnia – Krzysztof TOMASZEWSKI (Bieliny)

Wyróżnienie III-go stopnia – Emilia CHMIELOWSKA

Wyróżnienie – Natalia KOTUŁA (Racławice)

 

KATEGORIA II

I miejsce – Jakub OTTO (Ulanów)

II miejsce – Bartek TABOR

III miejsce – Wojciech Drabik (Wólka Tanewska)

Wyróżnienie I-go stopnia – Mateusz WOŁOSZYN (Bieliniec)

Wyróżnienie II-go stopnia – Paulina STAROŃ (SOSW Rudnik nad Sanem)

Wyróżnienie III-go stopnia – Szymon BARWA (Kurzyna)

Wyróżnienie – Kinga SŁUJA (Przewrotne)

 

KATEGORIA III

I miejsce – Małgorzata FRĄCZEK (Kurzyna)

II miejsce – Zofia OLEKSAK (Szyperki)

III miejsce – Agnieszka KOPEL (Krzeszów)

Wyróżnienie I-go stopnia – Honorata SMOŁA (Koziarnia)

Wyróżnienie II-go stopnia – Helena BAŁANDA (Łąka)

Wyróżnienie III-go stopnia – Maria SZOT (Przędzel)

Wyróżnienie – Monika SABAT (Majdan GOLCZAŃSKI)

Wyróżnienie – Lilla URBAN (Nowy Kamień)

Wyróżnienie – Jolanta DERYŁO (Lipiny)