PODPISANO UMOWĘ NA REALIZACJĘ ZADANIA „MIÓD I PSZCZOŁA W KULTURZE LOKALNEJ

 

W dniu 3 czerwca 2024 r. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec podpisało umowę na realizację zadania pn. „Miód i pszczoła w kulturze lokalnej”. Zadanie jest realizowane przy wsparciu środków pochodzących z budżetu Powiatu Niżańskiego. Umowę z ramienia Powiatu Niżańskiego podpisali Starosta Niżański Pan Robert Bednarz i Wicestarosta Pan Józef Sroka. W imieniu TPWB umowę podpisali Prezes Wacław Piędel i Wiceprezes Małgorzata Sudoł. Na realizację zadania Towarzystwo pozyskało środki w wysokości 9 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w okresie od czerwca do października 2024 r. W ramach zadania zrealizujemy następujące działania:

1. Warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z zakresu przygotowywania potraw z miodem.

2. Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży z zakresu przygotowywania potraw z miodem.

3. Spotkanie w pasiece dla dzieci i młodzieży.

4. Konkurs plastyczny dla dzieci.

5. Spotkanie aktywizacyjno-kulturalne „Święto miodu” (impreza plenerowa).

Podpisanie umowy

W dniu 20 sierpnia 2022 roku Pasieka na ogrodzie należąca do Małgorzaty Sudoł i Wacława Piędel z Regionalnego Koła Pszczelarzy ,,BARĆ’’ w Bielińcu wzięli udział w akcji charytatywnej dla ośmioletniej chorej dziewczynki Kasi, która potrzebuje środków na operację. Akcja była przeprowadzona w 350 rocznicę bitwy pod Narolem. Pod pałacem Łosiów odbyła się rekonstrukcja jednej z 10 bitew stoczonych podczas wyprawy hetmana wielkiego koronnego Jana III Sobieskiego na czambuły  tatarskie.

Natomiast w dniu 28 sierpnia 2022 roku Regionalne Koło Pszczelarzy ,,BARĆ’’ wzięło udział  w konkursie kulinarnym ,, Grzybowe smaki’’ , który odbył się podczas XVII edycji imprezy plenerowej              ,, GRZYBY  HARASIUKI 2022’’ otrzymując wyróżnienie. Na swoim stoisku pszczelarze oferowali zarówno produkty pszczele takie jak: miód, pierzgę ,pyłek, świece woskowe, ciasta na bazie miodu, przetwory z dodatkiem miodu i nalewki na miodzie. Produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem

PASIEKA NIE TYLKO ULAMI STOI

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ogłosiła konkurs plastyczny pt. ,,Rój pomysłów wokół ula’’, który miał na celu popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół. Konkurs kierowany był do mieszkańców obszarów wiejskich i zorganizowany w dwóch kategoriach:

1) dla dzieci

2) dla młodzieży i dorosłych. 

Prace plastyczne zgłoszone  do konkursu  mogły być wykonane w dowolnej technice i formie np. obraz, rysunek rzeźba. Wykonawca miał za zadanie sfotografować pracę  i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR.

Do konkursu można było zgłosić tylko jedną pracę. Do konkursu została zgłoszona praca przez Małgorzatę Sudoł z ,,Pasieki na ogrodzie” w Bielińcu. Konkurs  został rozstrzygnięty  20 maja w Światowym Dniu Pszczół.

Jury konkursowe wybrało najlepsze prace, których autorzy zostali uhonorowani nagrodami i upominkami. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, gdyż zostało zgłoszonych prawie 300 prac. Praca wykonana w formie haftu krzyżykowego pt. ,, Zapach lata” przedstawiająca pszczoły zbierające nektar z kwiatu zajęła III miejsce, co jest dużym sukcesem.

Praca znajduje się w domku do apiterapii w ,,Pasiece na ogrodzie”, którą będą mogli oglądać korzystający z apiterapii.

KULINARIA NIE OBCA PSZCZELARZOM

 ,,Pasieka na ogrodzie’’  należąca do Regionalnego Koła  Pszczelarskiego  ,,BARĆ’’  w Bielińcu  wzięła  udział w konkursie  kulinarnym   ,,Pyszne smaki lasowiackiej  ziemi’’, który  odbył  się  podczas  XIII Królewskiego  Jarmarku  w Pysznicy powiat stalowowolski wystawiło swoje stoisko z miodami, ale również z produktami na bazie miodu. 

W kategorii  na najlepszą nalewkę zajęliśmy  II miejsce za nalewkę na miodzie.

  Także  podczas Ogólnopolskich Dni Flisactwa, które odbyły się  w Ulanowie Regionalne Koło Pszczelarzy ,,BARĆ’’ wystawiło swoje stoisko z miodami i przysmaki kulinarne z miodem. Również  koło wzięło udział w konkursie kulinarnym na ,,Najlepszą potrawę na lasowiackim talerzu’’. Za potrawę  pulpeciki duszone w młodej kapuście z miodem otrzymaliśmy wyróżnienie.

Pszczelarze dzieciom

Wzorem lat ubiegłych tak i w tym roku pszczelarze z Regionalnego Koła Pszczelarzy ,,Barć’’ w Bielińcu w gminie Ulanów zorganizowali zbiórkę miodu wśród swoich członków z myślą o przekazaniu go w tym roku do Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie. Członkowie koła przekazali 34 kg. różnego gatunku miodu dzieciom, którzy mieszkają tam z całej Polski. Mimo, że ten rok nie był łaskawy dla pszczelarzy, a mimo wszystko zawsze podzielą się z innymi. Jesteśmy pszczelarzami amatorami, może dlatego czujemy potrzebę dzielenia się z innymi, że możemy chociaż troszkę osłodzić życie i dać troszkę radości, którą było widać na twarzach dzieci podczas przekazania. Niech to będzie taki słodki prezent dla dzieci pod choinkę. Mam nadzieję, że dzielenie się tym słodkim darem, który dają nam pracowite pszczoły przejdzie do tradycji koła. Jak powiedział dyrektor Domu Dziecka, że sprawiliśmy wielką radość dzieciom, którzy takich wesołych, pogodnych i beztroskich dni w swoim dotychczasowym życiu naprawdę niewiele mieli. W tym roku dzięki waszemu wsparciu tegoroczne Święta Bożego Narodzenia będą dla dzieci wyjątkowo słodkie – i dosłownie i w przenośni. W podziękowaniu dzieci dziękując zadedykowały nam słowa poety, które w pełni oddają to co uczyniliście dla nas : ,, Dla serc szlachetnych największą rozkoszą gdy drugim radość w niedoli przynoszą.’’ Adam Asnyk Dla nas pszczelarzy jest to wielkie przeżycie, w takich momentach łza się w oczach kręci, dla takich chwil warto być pszczelarzem i warto żyć.

Dotyczy; zadania Wiata przeznaczona do ekspozycji zabytkowych samochodów 
służb specjalnych”

Towarzystwo Przyjaciół  Wsi Bieliniec na realizację w/w zadania 
pozyskało środki finansowe   poprzez złożenie wniosku o przyznanie  
pomocy na operacje w ramach podziałania 19.2 ‘Wsparcie  na wdrażanie 
operacji w rakach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” z wyłączeniem projektów granatowych oraz operacji w 
zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt całkowity  w/w  operacji wynosił 77 000,00  zł

Opis operacji
Wiata na słupach żelbetowych posadowionych na stopach
żelbetowych, z dachem trójspadowym konstrukcji drewnianej pokrytym
blachodachówką, bez instalacji. Wiata przeznaczona będzie do
ekspozycji zabytkowych samochodów służb specjalnych.

  Dane techniczne:
- powierzchnia zabudowy 240,00 m2
- powierzchnia użytkowa 227,40 m2
- k u b a t u r a 964,80 m3

Domek do apiterapii

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Blieliniec złożyło wniosek  w ramach programu  ,,Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021 – 2023’’ sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Wojewódzkimi Operatorami projektu są : Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie  ,,Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej’’, Stowarzyszenie ,,TRYGON – Rozwój i Innowacja’’ i ,,Fundusz Przestrzeń Lokalna’’. Wniosek został złożony dla pszczelarzy z Regionalnego Koła Pszczelarzy ,,BARĆ’’ w Bielińcu na budowę domku do apiterapii.        Kwota dotacji to  6000.00 zł. przeznaczone na zakup materiałów na budowę domku. Prace budowlane wykonali  sami pszczelarze. Ponieważ na terenie Gminy Ulanów coraz mocniej rozwija się pszczelarstwo więc narodził się pomysł budowy domku do apiterapii. Potrzeba realizacji takiej inicjatywy jest efektem aktywnej działalności pszczelarzy  z Bielińca  i okolic podczas której spotykamy się z brakiem świadomości , jaki wpływ na ogólne zdrowie  człowieka ma przebywanie w sąsiedztwie pszczół jako dar natury , który człowiek może bez nakładów finansowych wykorzystać dla siebie.  Przebywanie w takim domku wśród pszczół a zwłaszcza ich bzyczenie pomaga walczyć z depresją, uspokaja  i działa relaksująco, a zapach  powietrza ulatniającego się z uli ( w domku są cztery ule czyli cztery rodziny pszczele) ułatwia oddychanie czyli wpływa leczniczo na górne drogi oddechowe.  Sesja terapii pomaga w sposób naturalny, ekologiczny przy wielu schorzeniach takich jak: astma, migreny, alergie, infekcje układu oddechowego. Dobrze wpływa na układ nerwowy.  Domek został postawiony w ,, Pasiece na ogrodzie’’ w Bielińcu. Z apiterapii będzie można korzystać  w przyszłym roku w miesiącu lipcu po zasiedleniu w ulach znajdujących się w domku rodzin pszczelich.

Tort Pszczelarza na Targach EKOGALA

Podczas Święta Miodu w Bielińcu został zorganizowany konkurs kulinarny, gdzie I miejsce zajął Tort Pszczelarza.  Taki sam tort, lecz o wymiarach 100x90 został upieczony z okazji XV lecia Targów EKOGALA w Jasionce. Tort upieczony przez gospodarstwo pasieczne Pasieka Na Ogrodzie w Bielińcu.  Targi odbyły się w dniach 11,12 grudnia 2021.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca               w obszary wiejskie”.

 

Zapraszamy do udziału w Konkursie na tradycyjny produkt kulinarny Powiatu Niżańskiego.

 

14 sierpnia br. na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Bielińcu odbędzie się „Konkurs na tradycyjny produkt kulinarny Powiatu Niżańskiego” w ramach realizacji zadania „Promocja Powiatu Niżańskiego z wykorzystaniem produktów lokalnych”. Organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.    

Realizacja konkursu ma na celu zwiększenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez promocję tradycyjnych produktów kulinarnych Powiatu Niżańskiego. W Konkursie będzie uczestniczyć 15 podmiotów (KGW, stowarzyszenia, grupy nieformalne). Każdy z podmiotów przygotuje stoisko z tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego oraz zgłosi jeden produkt do konkursu.

Dla zdobywców I,II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.   Podmioty biorące udział w konkursie otrzymają po 500 zł na przygotowanie stoiska konkursowego z tradycyjnymi produktami kulinarnymi Powiatu Niżańskiego.

Wytworzone przez podmioty biorące udział w konkursie produkty tradycyjne degustować będą osoby, które będą uczestniczyć w wydarzeniu. Wykonana podczas realizacji inicjatywy dokumentacja zdjęciowa zostanie umieszczona w folderze promocyjnym „Produkty lokalne Powiatu Niżańskiego”, co pozwoli na rozpropagowanie wiedzy o tradycyjnych produktach kulinarnych Powiatu Niżańskiego poza obszarem działania LGD. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 11 sierpnia 2021 r. (środa) dostarczyć zgłoszenie konkursowe (Konkurs przewidziany jest dla 15 podmiotów, decyduje kolejność zgłoszeń): 

a)              pocztą na adres: , ul. Św. Jana Pawła II 27, 37-410 Ulanów lub

b)              pocztą elektroniczną na adres:tpwb@onet.eu, lub

c)                złożyć osobiście Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec, ul. Św. Jana Pawła II 27.

Wszystkie działania zostaną zorganizowane w ramach zadania pt. „Promocja Powiatu Niżańskiego z wykorzystaniem produktów lokalnych”. Operacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Promocja obszaru LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" z wykorzystaniem produktów lokalnych realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

REGULAMIN KONKUSU KULINARNEGO

Regulamin Konkursu

 Konkurs na Tradycyjny produkt kulinarny
Powiatu Niżańskiego

Bieliniec, 14 sierpnia 2021 r.

 

 1. Postanowienia ogólne

1.   Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.

2.   Współorganizatorem konkursu jest Gmina i Miasto Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie.

3.   Konkurs odbędzie się 14 sierpnia 2021 r. w godz. 15.00– 18.00na Obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Bielińcu.

4.   Podmioty zostaną rekrutowane do projektu poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronach: www. tpwb.eu , ulanow.pl , Facebook – Gck w Ulanowie

KONKURS KULINARNY

Zgłoś się do konkursu na „Tradycyjny produkt kulinarny na bazie miodu pszczelego – Miód to zdrowie”.

 

Już wkrótce, 15 sierpnia, odbędzie się Święto Miodu – Bieliniec 2021 na terenie Wiejskiego Domu Kultury w Bielińcu.

 

Podczas Święta miodu, zorganizowany zostanie konkurs na Tradycyjny produkt kulinarny na bazie miodu pszczelego - Miód to zdrowie w ramach realizacji operacji „Promocja tradycyjnych produktów kulinarnych wykonanych na bazie miodu pszczelego”, której organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.    

 

Realizacja operacji i zaplanowanego w jej ramach Konkursu ma na celu ochronę i propagowanie produktów lokalnych,  zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.          

- Zwiększenie aktywności podmiotów z terenu powiatu Niżańskiego wytwarzających lokalne tradycyjne produkty kulinarne w szczególności z obszarów wiejskich, na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizacje i uczestnictwo w wydarzeniu promującym kultywowanie lokalnych tradycji, promowanie lokalnych produktów kulinarnych, oraz promocje lokalnego dziedzictwa kulturowego.

- zwiększenie udziału 12 zainteresowanych podmiotów we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przygotowanie stoisk kulinarnych z produktami lokalnymi wytwarzanymi na bazie miodu pszczelego oraz udział w Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny na Bazie Miodu Pszczelego  „Miód to zdrowie”.

Realizacja celu, którym jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, będzie zwiększeniem aktywności podmiotów z terenu powiatu Niżańskiego wytwarzających lokalne tradycyjne produkty kulinarne. Przyczyni się również do przekazywania z pokolenia na pokolenie kultywowania tradycji wytwarzania tych produktów oraz ich promocję.

 

Organizacja Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny na Bazie Miodu Pszczelego  „Miód to zdrowie” będzie doskonałą okazją do promowania bardzo bogatych tradycji powiatu, ze szczególnym naciskiem na kulinarne dziedzictwo, łączące mieszkańców ze swoim regionem. Sposobem na promocję jakości życia na wsi oraz promocję wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego będą prezentacje dorobków przez np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne, jak również bogato strojone (dekorowane) stoiska, trafiające ze swoim przekazem do odbiorców projektu – mieszkańców województwa podkarpackiego.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 12 sierpnia 2019 r. (czwartek) dostarczyć zgłoszenie konkursowe (Konkurs przewidziany jest dla 12 podmiotów, decyduje kolejność zgłoszeń):

 

a)      pocztą na adres: , ul. Św. Jana Pawła II 27, 37-410 Ulanów lub

b)      pocztą elektroniczną na adres:tpwb@onet.eu, lub

c)      złożyć osobiście Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec, ul. Św. Jana Pawła II 27.

 

Dodatkowymi Partnerami KSOW przy realizacji tej operacji są: Gmina i Miasto Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „TRATWA” w Ulanowie.     

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich http://ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html  

Jarmark Turystyczny - Ulanów 2021

Jarmark turystyczny – Ulanów 2021

Jarmarkiem turystycznym, w upalną niedzielę, dnia 20 czerwca 2021 r., na Przystani Flisackiej
w Ulanowie, rozpoczęty został sezon turystyczny w Powiecie Niżańskim.

W otwarciu uczestniczył Starosta Niżański Rober Bednarz, który zachęcał wszystkich do korzystania z lokalnej oferty turystycznej. Uczestniczący w otwarciu gospodarz Gminy i Miasta Ulanów Burmistrz Stanisław Garbacz przedstawił ulanowskie atrakcje i zapraszał do aktywnego wypoczynku. Wśród gości obecny był Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Hasiak i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu Niżańskiego Romana Pokora.

Pasjonaci wodny mieli tej niedzieli wiele atrakcji. Oprócz spływów galarami, na spływ kajakowy na trasie Harasiuki – Dąbrówka, liczącej ok. 22 km wyruszyło liczne grono chętnych.

Wszyscy uczestnicy Jarmarku mieli okazję do spróbowania tradycyjnego „borszczu flisackiego”, „lizaków wigilijnych”, chleba flisackiego ze smalcem i chrupaczków – przygotowanych i serwowanych przez Panią Marię Łabęcką. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wólki Tanewski częstowały wieloma tradycyjnymi potrawami z kuchni ulanowskiej, m.in.: tradycyjnym ciastem „drożdżowelove z wiśniami”, proziakami
z serem, chlebem ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz szarlotką z dyni. Dzięki uprzejmości Pań każdy mógł zapoznać się z recepturą i procesem przygotowania prezentowanych przysmaków.

Stoiska promocyjne prezentowały rzemiosło artystyczne Państwa Beaty i Tadeusza Handziak z Rudnika nad Sanem. Szklane magnesy, ceramika i figury niezwykle przyciągały wzrok przybyłych gości. Koło Gospodyń Wiejskich z Harasiuk promowało się własnoręcznie robionymi herbatkami, syropami, octami i kosmetykami. Lokalna artystka z gminy Krzeszów, Pani Monika Krupa zaprezentowała swoje obrazy. Na stoisku można było zapoznać się z ofertą wyrobów wiklinowych z Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.

Zadbano również o najmłodszych, którzy czekając na swoją kolejkę na galar ćwiczyli celność strzałów do celu. Wszystkie dzieci otrzymały prezenty w postaci do materiałów odblaskowych i gadżetów Powiatu Niżańskiego.

Wszystkie działania zostały zorganizowane w ramach zadania pt. „Promocja Powiatu Niżańskiego z wykorzystaniem produktów lokalnych”. Operacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pt. Promocja obszaru LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" z wykorzystaniem produktów lokalnych realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

- Dzięki takim inicjatywom jakie zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec we współpracy
z Powiatem Niżańskim,  dbamy o promocję naszego powiatu. Jest to doskonała okazja do zapoznania się
z lokalnymi wyrobami, obrzędami i tradycjami. Dodatkowo podczas Jarmarku dostępne były dla wszystkich przewodniki, mapy turystyczne i informatory o lokalnych atrakcja nie tylko dla mieszkańców ale dla odwiedzających okolicę. Zachęcamy wszystkich do korzystania z atrakcji turystycznych Powiatu Niżańskiego. –
Starosta Niżański Robert Bednarz.

 

 

Święto Miodu

W Bielińcu miała się odbyć uroczystość poświęcenia sztandaru dla Regionalnego Koła Pszczelarskiego ,,BARĆ’’ oraz ,,Święto Miodu’’. Ze względu na obecną sytuację z COVID 19 uroczystość poświęcenia sztandaru została przełożona na przyszły rok. Natomiast konkursy, które miały odbyć się podczas ,,Święta Miodu’’ odbyły się zdalnie.  Obyło się spotkanie, którego celem było wprowadzenie dzieci i młodzieży w tematykę pszczelarstwa, pokazanie jak powstaje miód i uświadomienie jak ważna jest rola pszczół w życiu człowieka.          

Następnym konkursem był konkurs plastyczny  dla dzieci i młodzież, którego tematem były oczywiście pszczoły. W konkursie wzięło udział 23 osoby które przestawiły  w swoich rysunkach piękne pasieki. Pierwsze miejsce zajęła Oliwia Sarnikowska, drugie Zuzanna Pityńska , trzecie Wiktoria Pacoń.  Zwycięzcy otrzymali dyplomy i kolorowe albumy, natomiast pozostali otrzymali albumy.

W trzecim konkursie kulinarnym na najlepsze danie z miodem  pierwsze miejsce zajęło Regionalne Koło Pszczelarzy ,,BARĆ’’ w Bielińcu za zupę owocową z miodem, drugie miejsce otrzymało Flisackie Spływy Mieczysław i Maria Łabęccy za roladki z polędwiczki z indyka z suszonymi pomidorami i miodem, trzecie Koło Gospodyń Wiejskich Bieliny za udka w glazurze miodowej z sosem sojowym i czwarte miejsce koło Gospodyń Wiejskich w Bukowinie za piernik drożdżowy z miodem.

Wszyscy biorący udział w konkursie kulinarnym otrzymali sprzęt AGD, puchar i dyplomy.  Mimo tak trudnych czasów udało się zorganizować konkursy z zachowaniem wszystkich oboszczeń za co wszystkim serdecznie dziękuję.

Dotyczy; zadania „Przebudowa poddasza budynku Domu Ludowego w Bielińcu na pomieszczenia świetlicowe”

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół  Wsi Bieliniec na realizację w/w zadania pozyskało środki finansowe   poprzez złożenie wniosku o przyznanie  pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 ‘Wsparcie  na wdrażanie operacji w rakach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Koszt całkowity  w/w  operacji wynosił 164 832,60 zł  w tym wnioskowana kwota  to  46 153,13 zł.

 

 

Projektowana zmiana przeznaczenia poddasza ma na celu wydzielenie pomieszczeń  biurowych dla Towarzystwa Przyjaciół  Wsi Bieliniec, Ochotniczej Straży Pożarnej i Klubu Sportowego, oraz węzła sanitarnego składającego się z oddzielnych ubikacji dla mężczyzn  i kobiet. Liczba korzystających z pomieszczeń  osób nie przekroczy 50 osób jednocześnie. Do wydzielonych w poddaszu pomieszczeń jest dostęp poprzez:

 

 

Istniejącą  klatkę schodową wydzielone od pozostałych pomieszczeń  w poziomie parteru, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz budynku i ze schodami żelbetowymi obłożonymi  płytkami grosowymi,  wyposażone w balustradę, które spełniają wymogi schodów dla budynków użyteczności publicznej.

 

 

W ramach operacji zostały  realizowane  następujące prace: Ścianki działowe  szkieletowe, Stolarka i ślusarka drzwiowa ,Montaż okna połaciowego Tynki wewnętrzne , kratki  wentylacyjne , Wykonanie stropu podwieszonego do konstrukcji dachu nada klatką schodową Schody wewnętrzne, Podłoża i posadzki ,Okładziny ścienne z  płytek ceramicznych i roboty malarskie Instalacja grzewcza Instalacja zimnej i ciepłej wody, Instalacja kanalizacyjna ,Instalacja elektryczna.

 

Poniżej przedstawiamy plakat informacyjny - Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem?

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia po linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

WAŻNA INFORMACJA !!!!

W związku z aktualną sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie tegoroczny konkurs palm wielkanocnych zostaje odwołany.

 

Wacław Piędel

PrezesTPWB

WYNIKI IV BIELINIECKIEGO FESTIWALU KOLĘD

PROTOKÓŁ JURY IV BIELINIECKIEGO FESTIWALU KOLĘD

 

Jury w skladzie:

Agnieszka Kamińska

ks. Adrian Kalek

Janusz Kutyła

 

Po przesłuchaniu zgłoszonych do konkursu chorów w dniu 26.01.2020 r. przedstawia nastepujące wyniki:

 

I MIEJSCE

Dyplom, statuetka i nagroda finansowa

Chór Chorus Familiaris - Wola Baranowska

 

II MIEJSCE

 

Dyplom, statuetka i nagroda finansowa

Chór CANON - Białobrzegi

 

III MIEJSCE

Dyplom, statuetka i nagroda finansowa

Chór GLORIA - Wysoka Glogowska

 

Wyróżnienie

Dyplom, statuetka i nagroda finansowa

CHÓR CANTATE DEO - chór parafii św. Marii Magdaleny z Biłgoraja

 

LISTA CHÓRÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FESTIWALU:

 

1. Chór Seniora NIEZASTĄPIENI - Dom Kultury we Włoszczowie

2. Chór CHORUS FAMILIARIS - Wola Baranowska

3. Chór Ulanowski - Ulanow

4. Chór CORO CANTORUM - MCK Ostrowiec Świetokrzyski

5. Chór GLORIA - Wysoka Glogowska

6. Chór CANON - Bialobrzegi

7. Chór JARGOCIANIE - Dom Kultury Jarocin

8. Chór CANTATE  DEO - Chór Parafii Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

REGULAMIN III BIELINIECKIEGO FESTIWALU KOLĘD

 

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec

2. Bieliniecki Festiwal Kolęd odbędzie się 26 stycznia 2020 roku o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie

3. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych

4. Cele konkursu:

a) podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich

b) ocena dorobku artystycznego zespołów

c) integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim

d) ocena pracy dyrygentów

e) wspólne kolędowanie

5.W konkursie mogą brać udział:

a) chóry jednorodne

b) chóry mieszane

c) chóry kameralne

6.Zgłoszenia należy dokonać pod adres mailowy tpwb@onet.eu lub telefonicznie 505784112

7. Wszystkie zgłoszone zespoły zostaną zakwalifikowane do konkursu. Lista zespołów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.tpwb.eu

8. Regulamin konkursu przewiduje:

a) czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut. Można prezentować do 3 zwrotek wybranej kolędy. Prezentacja nie może być krótsza niż 15 minut z wejściem.

b) wykonanie obowiązkowej kolędy "Przybieżeli do Betlejem Pasterze"

9. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystywanie utworów, co do których prawa są zastrzeżone.

 

Regulamin Jury

1. Jury powołane przez organizatora składa się z muzyków

2. Jury ocenia i przyznaje nagrody

3. Nagrody:

a) w miarę posiadanych środków organizator przyznaje nagrody finansowe dla trzech zespołów, które otrzymają największą liczbę punktów

b) chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki

c) wszystkie chóry uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy

d) wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków

4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.

5. Każdy członek Jury przyznaje punkty w sakli od 1-20 za każdy czynnik podlegający ocenie

6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia

7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne

 

Po zakończeniu konkursu zostanie odśpiewana przez wszystkie chóry wspólna kolęda "Bóg się rodzi"

 

 

Ogłoszenie nr 510186226-N-2019 z dnia 05-09-2019 r.

Wacław Piędel: : „Przebudowa poddasza budynku Domu Ludowego w Bielińcu na pomieszczenia świetlicowe”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574477-N-2019 z dnia 2019-07-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nieSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Wacław Piędel, Krajowy numer identyfikacyjny 180169788, ul. Św. Jana Pawła II   27, 37-410  Ulanów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158763147, e-mail tpwb@onet.eu, faks .
Adres strony internetowej (url): www.tpwb.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: „Przebudowa poddasza budynku Domu Ludowego w Bielińcu na pomieszczenia świetlicowe”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TPWB .1.2019.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Ścianki działowe szkieletowe Stolarka i ślusarka drzwiowa Montaż okna połaciowego Tynki wewnętrzne , kratki wentylacyjne Wykonanie stropu podwieszonego do konstrukcji dachu nada klatką schodową Schody wewnętrzne Podłoża i posadzki Okładziny ścienne z płytek ceramicznych i roboty malarskie Instalacja grzewcza Instalacja zimnej i ciepłej wody Instalacja kanalizacyjna Instalacja elektryczna

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45262311-4

 

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3, 45321000-3, 45324000-4, 45331100-7, 45332400-7, 45421125-6, 45421134-2, 45431100-8, 45431200-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 132731.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lipnik 1
Kod pocztowy: 37-410
Miejscowość: Ulanów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 163200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

OGÓLNA KLAUZULA

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, których sprawy są 
prowadzone w ramach wykonywanych obowiązków ustawowych, jest Gmina i 
Miasto Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, tel. 158763041.
2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pan Andrzej Kołodziej, z 
którym można skontaktować się pod nr telefonu 509 410 919 oraz poprzez 
email:iod.akolodziej@gmail.com .
3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań 
publicznych w ramach wykonywania władzy publicznej w oparciu o przepisy 
prawa materialnego.
4.  Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych 
umów powierzenia przetwarzania danych.
5.  Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią 
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji 
międzynarodowej.
6.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres określony przepisami 
prawa.
7.  Podanie danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem umożliwiającym 
realizację zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować 
niezałatwieniem sprawy.
8.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od 
Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a 
po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów.
9.  Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
10.  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do 
cofnięcia zgody, na podstawie której są one przetwarzane.
11.  Przy wykonywaniu ww. ustawowego zadania Administrator nie stosuje 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji profilowania.
12.  Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
                                     
    Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

TPWB. 1. 2019/3

Bieliniec, 2019-08-30

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ITPWB.1.2019.
Nazwa zadania:

: „Przebudowa poddasza budynku Domu Ludowego w Bielińcu na pomieszczenia świetlicowe”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. z o. o.

Ul. LIPNIK 1

37-410 UlanówOferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Lp.:1

                      

Nazwa wykonawcy:  

 

Adres wykonawcy:      

Cena oferty brutto:          

Okres gwarancji:  

Liczba pkt. w kryterium cena:

Liczba pkt. w kryterium gwarancja:

Liczna pkt. razem:                                           

         

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.       

 37-410 Ulanów, ul. Lipnik 1      
163 200,00 PLN
60 miesięcy

60 

40  

100       Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

3)   wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

 

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

TPWB.1..2019

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA

(art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TPWB.1..2019 Nazwa zadania:

„Przebudowa poddasza budynku Domu Ludowego w Bielińcu na pomieszczenia świetlicowe”

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

--------------------------------------------------------------------------- Lp.:1

 

Nazwa wykonawcy:             

Adres wykonawcy:             

 

Cena oferty brutto   

 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanów

 

163.200,00 złotych 

 

Kwota brutto jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to :

163.259,74 zł.  

 

 

 

 

 

Kulinarna Majowka

Kulinarna Majówka

REGULAMIN KONKURSU NA TRADYCYJNY PRODUKT KULINARNY "ZNAD TANWI I SANU"

 

 

                         

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Regulamin Konkursu

Konkurs na Tradycyjny Produkt Kulinarny

„Znad Tanwi i Sanu”

Bieliniec, 30 czerwca 2019 r.

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.

2. Współorganizatorem konkursu jest Gmina i Miasto Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne ,,TRATWA”

3. Konkurs odbędzie się 30 czerwca 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00 na Obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Bielińcu podczas Kulinarnej Majówki – Bieliniec 2019.

4. Podmioty zostaną rekrutowane do projektu poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronach: www. tpwb.eu ,ulanow.pl , gckulanow.pl

5. Organizatorzy zapewniają uczestnikom miejsce do zaprezentowania potraw konkursowych.

 

II. Cele konkursu

1. Wyłonienie tradycyjnych produktów Kulinarnych powiatu niżańskiego ze szczególnym uwzględnieniem potraw miejscowości położonych nad brzegami Tanwi i Sanu.

2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych Województwa Podkarpackiego.

3. Aktywizacja mieszkańców na rzecz podejmowanych inicjatyw poprzez poznanie tradycji kulinarnych regionu.

4. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

5. Prezentacja dokonań organizacji działających w środowisku wiejskim.

6. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

7. Wzrost zainteresowania kontynuowaniem tradycji przez ludzi młodych, szczególnie osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich.

 

III. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami konkursu mogą być np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne (średnio 7 osób z jednego podmiotu, premiowany będzie udział osób do 35 roku życia mieszkających na obszarach wiejskich) – łącznie 12 podmiotów z terenu województwa podkarpackiego.

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być przedstawiciele organizatorów, członkowie komisji oceniającej potrawy oraz ich bliscy.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest: 1) kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik do regulaminu) – decyduje data złożenia dokumentów u organizatora konkursu, 2) akceptacja zasad określonych w regulaminie, 3) przygotowanie na własny koszt potraw konkursowych oraz zabezpieczenie niezbędnych do prezentacji i degustacji naczyń i sprzętu (np. tacek lub serwetek papierowych), 4) zaprezentowanie konkursowej potrawy uczestnikom imprezy.

4. Do konkursu można zgłosić jeden tradycyjny produkt kulinarny powiatu niżańskiego.

 

IV. Kryteria rekrutacji Podstawowym kryterium rekrutacji będzie liczba osób do 35 roku życia, w danym podmiocie, mieszkających na obszarach wiejskich, w przypadku jednakowej liczby osób decyduje kolejność zgłoszeń. Wyłonionych 12 podmiotów weźmie udział w Konkursie na Tradycyjny Produkt Kulinarny „Znad Tanwi i Sanu” podczas imprezy plenerowej „Kulinarna Majówka – Bieliniec 2019”.

 

V. Ocena wyrobów konkursowych i nagrody

1. Oceny potraw konkursowych i przyznania nagród dokonuje komisja konkursowa złożona z 3 osób.

2. Skład komisji zostanie przedstawiony przed konkursem.

3. Komisja ocenia wyroby w zakresie:

a) zgodności z tematem konkursu i wymaganiami regulaminu,

b) atrakcyjności, oryginalności receptury,

c) walorów estetyki wykonania i przystrojenia produktu konkursowego,

d) walorów estetyki wykonania i przystrojenia stoiska,

e) walorów smakowych,

f) sposobu promocji i prezentacji produktu konkursowego.

4. Nagrody finansowe otrzymają podmioty, które zajmą w konkursie miejsca od I do III, pozostałe podmioty otrzymają nagrody finansowe za udział.

5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi ok. godz. 18.00.

6. Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.

3. Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora.

4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala organizator.

 

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 505784112

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wielu pomysłów !!!

 

Organizatorzy

NIEDZIELA PALMOWA - 14.04.2019

 

W Niedzielę Palmową w Wiejskim Domu Kultury zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej ,,Spotkanie ze Zmartwychwstałym’’ i konkurs palm wielkanocnych ,,Moja Palma Wielkanocna 2019’’, którego organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.  To już XIII Misterium i XIII konkurs palm. Jest to największy konkurs na podkarpaciu. Na scenie WDK wystąpili młodzi aktorzy – amatorzy.  Tegoroczne widowisko pokazało spotkanie zmartwychwstałego Jezusa  z Marią Magdaleną i apostołami.

Po wzruszającym widowisku przyszła kolej na ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.

Jak co roku nagrodzeni zostają wszyscy uczestnicy konkursu. Konkurs obył się w trzech kategoriach wiekowych.

W najmłodszej kategorii wiekowej od 5 do 12 lat  I miejsce zdobyła Aleksandra  Młynarska z Kopek, II miejsce zajął jakub Tomaszewski z Bielin,  III Michał Kotuła z Racławic.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać również wyróżnienia, a otrzymali je: Michał Kułaga z Rudnika nad Sanem, Madzia Andres z Golc, Barbara Karbarz z Kurzyny i Szymon Śnios z Wólki Bielińskiej.

W drugiej kategorii wiekowej od 13 do 18 lat pierwszą nagrodę  zdobył  Mateusz Góreczny z Dąbrówki, drugą Patrycja Puskarczyk z Bielińca, trzecią Dawid Fąfara z Bielin. I tu komisja również przyznała wyróżnienia a otrzymali je: Natalia Kotuła z Racławic, Mateusz Wołoszyn z Bielińca i Zuzanna Dec z Rudnika nad Sanem. W ostatniej kategorii od 18 lat wzwyż pierwsze miejsce zajęła Danuta Bednarz z Starego Nartu, drugie Elżbieta Marciniak z Koziarni, trzecie Małgorzata Sudoł z Bielińca, natomiast wyróżnienia otrzymali: Jan Siembida z Majdanu Golczańskiego, Monika Warchoł z Przędzela, Helena Grzybowska z Glinianki i Stanisława Ziemniak z Nowego Kamienia.

Nagrodę specjalną ufundowała pani Senator Janina Sagatowska a otrzymali je: Stanisław Puskarczyk z Bielińca jako najstarszy uczestnik konkursu, Gabrysia Naróg z Koziarni jako najmłodsza uczestniczka i zespół przedstawiający misterium.

Nagrody wręczali Senator RP Janina Sagatowska, starosta niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz prezes TPWB Wacław Piędel.

Patronat honorowy nad konkursem objął poseł na Sejm RP Rafał Weber.

Konkurs odbył dzięki pomocy finansowej starosty niżańskiego, burmistrza Gminy i Miasta Ulanów, Hurtowni ELMAT z Stalowej Woli i Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie oraz Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE !

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec ogłasza konkurs na palmę wielkanocną ,,Moja Palma Wielkanocna 2019’’ .

Warunkiem udziału jest:

- Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

- Wykorzystanie materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.

Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych:

1) od 5 do 12 lat

2) od 13 do 18 lat

3) od 18 wzwyż

Zgłoszenia do dnia 10.04.2019r. pod numer telefonu (15)8763147, 505784112.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne wykonanie palmy, oraz poświęcenie na mszy świętej w niedzielę palmową w Bielińcu o godz. 8.30. Warunek dotyczy mieszkańców parafii Bieliny. Do palmy należy przypiąć kartkę z imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości w sposób niewidoczny, natomiast grupę wiekową w sposób widoczny. Do konkursu przyjmujemy tylko zgłoszenia indywidualne. W konkursie biorą udział tylko palmy zgłoszone. Ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową (14.04.2019r.) O godz. 18.00 nastąpi wystawienie Misterium Męki Pańskie ,, Spotkanie ze zmartwychwstałym ’’ , a po nim ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

II Bieliniecki Festiwal Kolęd

W niedzielę 13 stycznia 2019 roku w Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu odbył się ,, II Bieliniecki Festiwal Kolęd ’’ zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec .

W festiwalu udział wzięło sześć chóry: Gaude Vitae z Stalowej Woli - dyr. Ewa Wynarowska, Alba Cantans z Rzeszowa - dyr. Kornelia Ignas, Gaudete z Łańcuta - dyr. Dariusz Kosak, Echo z Radomyśla Wielkiego - dyr. Piotr Masłyk, Resonantae z Bratkowic - dyr. Jakub Pięta i Canon z Białobrzegów - dyr. Sylwia Wojnar.

Program niedzielnego festiwalu wypełniły najpiękniejsze polskie kolędy w różnych opracowaniach na głosy. W finale tegorocznego festiwalu połączone chóry zaśpiewały kolędę "Bóg się rodzi" pod batutą Kornelii Ignas.

Pierwsze miejsce zajął chór Alba Cantans z Rzeszowa, drugie Canon z Białobrzegów a trzecie Gaudete z Łańcuta, wyróżnienie specjalne otrzymał chór Gaude Vitae z Stalowej Woli - otrzymali oni nagrody pieniężne i statuetki. Pozostałe chóry otrzymały pamiątkowe statuetki. Wszystkie chóry zostali zaproszeni na poczęstunek.

Nagrody wręczali obecni na koncercie na festiwalu starosta niżański Robert Bednarz, przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko i burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Tegoroczny festiwal wsparli starosta niżański Robert Bednarz, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, prezes ZUK Ulanów Paweł Grzywacz, prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli i Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec za co serdecznie dziękuję .

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH CHÓRÓW DO II FESTIWALU KOLĘD - 13 styczeń 2019

Lista chórów:

1. Chór GAUDE VITAE - Stalowa Wola

2. Chór ALBA CANTAS - chór parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie

3. Chór GAUDATE - chór parafialny pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie

4. Chór ECHO - Radomyśl Wielki

5. Chór RESONANTAE - Bratkowice

6. Chór CANON - Białobrzegi

REGULAMIN II BIELNIECKIEGO FESTIWALU KOLĘD

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec

2. Bieliniecki Festiwal Kolęd odbędzie się 13 stycznia 2019 roku o godz. 15:00

3. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych

4. Cele konkursu:

a) podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich

b) ocena dorobku artystycznego zespołów

c) integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim

d) ocena pracy dyrygentów

e) wspólne kolędowanie

5.W konkursie mogą brać udział:

a) chóry jednorodne

b) chóry mieszane

c) chóry kameralne

6.Zgłoszenia należy dokonać pod adres mailowy tpwb@onet.eu lub telefonicznie 505784112

7. Wszystkie zgłoszone zespoły zostaną zakwalifikowane do konkursu. Lista zespołów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.tpwb.eu

8. Regulamin konkursu przewiduje:

a) czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut. Można prezentować do 3 zwrotek wybranej kolędy. Prezentacja nie może być krótsza ni z 15 minut z wejściem.

b) wykonanie obowiązkowej kolędy "Gdy się Chrystus rodzi"

9. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystywanie utworów, co do których prawa są zastrzeżone.

 

Regulamin Jury

1. Jury powołane przez organizatora składa się z muzyków

2. Jury ocenia i przyznaje nagrody

3. Nagrody:

a) w miarę posiadanych środków organizator przyznaje nagrody finansowe dla trzech zespołów, które otrzymają największą liczbę punktów

b) chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki c) wszystkie chóry uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy

d) wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków

4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.

5. Każdy członek Jury przyznaje punkty w sakli od 1-20 za każdy czynnik podlegający ocenie

6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia

7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne

 

Po zakończeniu konkursu odbędzie się msza święta w intencji wszystkich uczestników a po niej uroczyste wręczenie nagród i zaśpiewanie przez wszystkie chóry wspolnej kolędy "Bóg się rodzi"

                                                                                          OGŁOSZENIE !

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec ogłasza konkurs na palmę wielkanocną ,,Moja Palma Wielkanocna 2018’’ .

Warunkiem udziału jest:

- Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.

- Wykorzystanie materiałów naturalnych i tradycyjnych form zdobniczych.

Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych:

1) od 5 do 12 lat

2) od 13 do 18 lat

3) od 18 wzwyż.

Zgłoszenia należy dokonywać pod numer telefonu (15)8763147, 505784112.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest własnoręczne wykonanie palmy, oraz poświęcenie na mszy świętej w niedzielę palmową w Bielińcu o godz. 8.30.

Warunek dotyczy mieszkańców parafii Bieliny.

Do palmy należy przypiąć kartkę z imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości w sposób niewidoczny, natomiast grupę wiekową w sposób widoczny.

Do konkursu przyjmujemy tylko zgłoszenia indywidualne. W konkursie biorą udział tylko palmy zgłoszone.

Ogłoszenie wyników nastąpi w Niedzielę Palmową (25 marca 2018 r.) O godz. 18.00 nastąpi wystawienie Misterium Męki Pańskiej, a po nim ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Regulamin także na stronie internetowej: www.tpwb.eu

I BIELINIECKI FESTIWAL KOLĘD

W niedzielę 14 stycznia 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Bielińcu odbył się I Bieliniecki Festiwal Kolęd w wykonaniu chórów.

Do udziału w festiwalu zgłosiły się następujące chóry: Emaus z Leżajska, Faza z Kosiny, Melodia męski z Mielca, chór Ulanowski, Canon z Białobrzegów, Melodia mieszany z Mielca, nie dojechał chór Chorus Familiaris z Woli Baranowskiej.

Każdy z uczestników miał do dyspozycji 15 minut i musiał zaśpiewać obowiązkowo kolędę ,,Gdy śliczna panna’’.

Poziom wykonawców według widzów i komisji był bardzo wysoki. Jak to niektórzy mówili, że to nie były chóry amatorskie tylko zawodowe. Celem konkursu było podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich, integracja amatorskiego ruchu artystycznego.

Festiwal kolęd oceniało Jury w składzie: Agnieszka Kamińska, ks. Adam Pikula i Zbigniew Bednarz.

Pierwsze miejsce zdobył chór Canon z Białobrzegów, drugie chór Faza z Kosiny, a trzecie chór Melodia mieszany z Mielca, te chóry otrzymały nagrody finansowe, statuetkę i dyplom, natomiast pozostałe otrzymały statuetki i dyplomy za udział.

Nagrody wręczali: pani senator Janina Sagatowska, v-ce starosta powiatu niżańskiego pan Adam Mach, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów pan Stanisław Garbacz, przewodniczący Jury ks. Adam Pikula i prezes TPWB Wacław Piędel.

Festiwal odbył się dzięki pomocy starosty niżańskiego Roberta Bednarza, burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława Garbacza, prezesa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli pana Stanisława Kłapeć, prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie pana Pawła Grzywacza i Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec.

Na zakończenie festiwalu wszystkie chóry na scenie zaśpiewały wspólnie kolędę ,,Bóg się rodzi’’.

CHÓRY ZGŁOSZONE DO FESTIWALU KOLĘD

1. Chór EMAUS - Leżajsk

2. Chór CHORUS FAMILIARIS - Wola Baranowska

3. Chór FRAZA - Kosina

4. Chór Ulanowski Ulanów

5. Chór męski MELODIA - Mielec

6. Chór mieszany MELODIA - Mielec

7. Chór CANON - Białobrzegi

NAJLEPSI NA PODKARPACIU

Regionalne Koło Pszczelarzy BARĆ w Bielińcu, w III edycji konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Związek Pszczelarski w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego i prezesa  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na "Najbardziej aktywne Koło Pszczelarskie" organizowanego w ramach kampanii edukacyjnej pn.: "Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie", zdobyło pierwsze miejsce na Podkarpaciu wśród kół liczących do 25 członków.

Regionalne Koło Pszczelarzy BARĆ w Bielińcu powstało w 2016 roku. Na początku działalności zrzeszało 17 członków, co dawało 187 rodzin pszczelich. W listopadzie 2017 roku koło zrzesza już  23 członków z 491 rodzinami pszczelimi. W okresie dwóch lat wszyscy członkowie koła przeszli szkolenia w zakresie hodowli pszczół i ich chorób oraz pracy w pasiece stacjonarnej i wędrownej.

Koło specjalizuje się w produkcji miodów z facelii, nawłoci i miodów wielokwiatowych. Zajmuje się produkcją figur woskowych oraz nalewek na bazie miodu (miodówka na bazie trzech miodów), czarna porzeczka z miodem i trójniak.

Koło pozyskuje również dotacje unijne, dzięki którym organizuje szkolenia i wyjazdy edukacyjne. Dzięki wsparciu Stanisława Garbacza, burmistrza Gminy i Miasta Ulanów, jest duża nadzieja, że koło będzie się dalej rozwijać.

- Znając jak blisko na sercu leży powiat niżański staroście Panu Robertowi Bednarzowi, będziemy działać jeszcze prężnej. - zapowiada Wacław Piędel, Prezes RKP BARĆ w Bielińcu.

Za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie koło otrzymało suszarkę do pyłku, odstojnik do miodu, formę silikonową świerk oraz książkę "Wielki poradnik pasieczny".

REGULAMIN I BIELINIECKIEGO FESTIWALU KOLĘD

1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec

2. Bieliniecki Festiwal Kolęd odbędzie się 14 stycznia 2018 roku o godz. 15:00

3. Konkurs skierowany jest do amatorskich zespołów chóralnych

4. Cele konkursu:

a) podnoszenie jakości pracy artystycznej chórów amatorskich

b) ocena dorobku artystycznego zespołów

c) integracja amatorskiego ruchu artystycznego w województwie podkarpackim

d) ocena pracy dyrygentów

e) wspólne kolędowanie

5.W konkursie mogą brać udział:

a) chóry jednorodne

b) chóry mieszane

c) chóry kameralne

6.Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 grudnia 2017 roku na adres mailowy: tpwb@onet.eu lub telefonicznie 505784112

7. Wszystkie zgłoszone zespoły zostaną zakwalifikowane do konkursu. Lista zespołów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.tpwb.eu

8. Regulamin konkursu przewiduje:

a) czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut. Można prezentować do 3 zwrotek wybranej kolędy. Prezentacja nie może być krótsza ni z 15 minut z wejściem.

b) wykonanie obowiązkowej kolędy "Gdy śliczna panna"

9. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wykorzystywanie utworów, co do których prawa są zastrzeżone.

 

Regulamin Jury

1. Jury powołane przez organizatora składa się z muzyków

2. Jury ocenia i przyznaje nagrody

3. Nagrody:

a) w miarę posiadanych środków organizator przyznaje nagrody finansowe dla trzech zespołów, które otrzymają największą liczbę punktów

b) chóry, które zajmą I, II, III miejsce otrzymają dodatkową nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki c) wszystkie chóry uczestniczące w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy

d) wysokość nagród finansowych zależna będzie od pozyskanych środków

4. Ocenie Jury podlega: dobór repertuaru, intonacja, emisja głosu, interpretacja, stopień trudności utworu.

5. Każdy członek Jury przyznaje punkty w sakli od 1-20 za każdy czynnik podlegający ocenie

6. Jury zobligowane jest do podania wyników konkursu w dniu jego zakończenia

7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne

 

Po zakończeniu konkursu odbędzie się msza święta w intencji wszystkich uczestników a po niej uroczyste wręczenie nagród i zaśpiewanie przez wszystkie chóry wspolnej kolędy "Bóg się rodzi"

Miód z Bielińca z szansą na „Perłę”

Miód z pasieki „Na ogrodzie” należącej do Wacława Piędla z Bielińca zdobył pierwsze miejsce podczas XVII Wojewódzkiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów 2017”. Nagroda ta upoważnia do ubiegania się o prestiżową „Perła 2018”, która przyznawana jest w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Konkurs odbył się w miejscowości Strzegociny koło Pilzna. Kapituła konkursowa, której przewodniczyła Izabela Byszewska, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie przyznała nagrodę dla Wacława Piędla za miód z nawłoci. Nawłoć to roślina posiadająca żółtą barwę i porasta łąki, przez co uważana jest przez rolników za chwast. Miód, który z niej powstaje posiada jasnożółtą barwę i bardzo przyjemny zapach. Stosuje się go w leczeniu układu moczowego, dróg żółciowych oraz stawów, a także na przeziębienia i infekcje dróg oddechowych. Pasieka posiada już jedną taką "Perłę", którą kapituła konkursu przyznała w 2015 roku za miód z facelii.

Wyniki XI Konkursu Palm Wielkanocnych "Moja Palma Wielkanocna 2017"

Po raz XI w Bielińcu odbyło się Misterium Męki Pańskiej ,,Zaniósł na krzyż nasze grzechy’’ i konkurs palm wielkanocnych ,,Moja Palma Wielkanocna 2017’’.

Zanim doszło do ogłoszenia wyników konkursu, zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej ,,Zaniósł na krzyż nasze grzechy’’ w którym zostały przedstawione problemy współczesnej młodzieży. Młodzież wyznawała swoje problemy współczesnego świata z jakimi się boryka. Do konkursu zostało zgłoszonych 157 palm z pięciu powiatów i jeden z województwa lubelskiego. Z roku na rok palmy są coraz piękniejsze, dlatego komisja konkursowa ma trudne zadanie.

W kategorii I od 5 do 12 lat miejsce przypadło Aleksandrze Młynarskiej z Nowej Sarzyny, drugie Oliwii Paleń z Przędzela, trzecie Aleksandrze Zarzyckiej z Tarnogóry, ponadto organizatorzy ze względu na wysoką jakość wykonania postanowili przyznać wyróżnienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymał Krzysztof Tomaszewski z Bielin, II stopnia Tomasz Barwa z Kurzyny, III stopnia Wojciech Sajdak z Bielin. W kategorii II od 13 do 18 lat I miejsce zajął Wojciech Drabik z Wólki Tanewskiej, II miejsce Paulina Kruk z Rudnika nad Sanem, III miejsce Jakub Otto z Ulanowa. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Patrycja Puskarczyk z Bielińca, II stopnia Mateusz Góreczny z Dąbrówki, III stopnia Daria Kawa z Lipin Górnych. Natomiast w kategorii III powyżej 18 lat I miejsce zajęła Maria Frączek z Kurzyny, II miejsce Beata Moskal z Majdanu Golczańskiego, III miejsce Krystyna Rogala z Nowego Kamienia. Wyróżnienie I stopnia otrzymała Zofia Oleksak z Szyperek, II stopnia Joanna Mazur z Stróży, III stopnia Stanisława Warchoł z Przędzela.

Pani senator Janina Sagatowska postanowiła dodatkowo uhonorować, statuetkami trzy osoby, a otrzymali je: Maria Szot z Przędzela, Mateusz Wołoszyn z Bielińca i Hubert Mazur z Stróży. Tradycyjnie jak co roku na placu kościelnym stanęła palma wysokości 17 metrów. Konkurs odbył się dzięki pomocy finansowej starosty niżańskiego Roberta Bednarza, burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława Garbacza, prezesa Zakładu Usług Komunalnych Pawła Grzywacza i Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec

 

Festiwal  Nalewek.

 

WWiejskim Domu Kulturyw Bielińcu odbyłsię Festiwal Nalewek zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec. Do konkursu zgłosiło się dziesięć kół. Celem konkursu było kultywowanie tradycji przyrządzania nalewek, dokonywanie przeglądu produktów regionalnych, odkrywanie produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego obszaru geograficznego, którego mogą stać się wizytówką.  Komisja konkursowa w skład której wchodzili: Ryszard Budkowski, Jan Połeć i Józef Olszówka musiała podejmować bardzo trudne decyzje, gdyż nalewki były bardzo dobre. Na stoiskach królowały nie tylko nalewki, ale można było degustować różnego rodzaju produkty kulinarne oraz miody. Na stoisku Regionalnego Koła Pszczelarskiego królowały nalewki na miodzie, miód, wyroby z wosku, masło miodowe i maści propolisowe. Komisja przy ocenie nalewek brała po uwagę barwę i klarowność nalewki, wygląd, smak, aromat i kwasowość. Po długiej naradzie komisja postanowiła przyznać:

 

I  miejsce  Regionalne Koło Pszczelarzy ,,BARĆ” w Bielińcu za trójniak

II  miejsce  KGW Przędzelanki za miętówkę

III  miejsce  KGM  Mieszczanki z Ulanowa

 

Za najładniejszy stół przyznano nagrodę KGW przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec.

 

Nagrodę publiczności KGW  Majdan Golczański

 

Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław  Garbacz. Nagrody ufundowali Urząd Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Starosta Niżański Robert Bednarz i Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec.

Album o relikwiach wydany

 

    

 

   

W dniu 17 września 2016 roku odbyła się uroczysta promocja albumu ,,Relikwie Świętych

w  Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach”, którą rozpoczęto uroczystą mszą świętą

koncelebrowaną pod przewodnictwem kustosza bielińskiej parafii św. Wojciecha ks. Jana

Jagodzińskiego, oraz ks. Jana Kądziołki i ks. Waldemara Bieńko. Dalsza część uroczystości

odbyła się w Wiejskim Domu Kultury, gdzie zaproszonych gości przywitał prezes

Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel. Następnie głos zabrał wikariusz bielińskiej

parafii ks. Łukasz Pyszka, który przedstawił z czym związany był kult świętych.

Kult związany był z hierarchią. Jednak wśród tych wielkich i wybitnych postaci zdarzały się również

osoby, które na świętość zapracowały zwykłym, codziennym życiem i których prochy czczono

po śmierci. Zwyczaj pobierania relikwii przetrwał do dziś np. zanim trumna św. Jana Pawła II z

podziemi  trafiła do Bazyliki św. Piotra, została otwarta. Każdy uczestnik biorący  udział

w promocji otrzymał album. Uroczystość związaną z promocją albumu zakończono uroczystą

kolacją. Album ,,Relikwie Świętych w Sanktuarium św. Wojciecha w Bielinach” został

dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

X jubileuszowe Misterium Męki Pańskiej i X jubileuszowy konkurs palm wielkanocnych ,,Moja Palma Wielkanocna 2016’’

 

To już X konkurs i X Misterium Męki Pańskiej w Bielińcu koło Ulanowa w powiecie niżańskim.  Zanim doszło do ogłoszenia wyników konkursu, zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej  ,,GOLGOTA’’.  Sala była wypełniona  po brzegi (zabrakło miejsc siedzących) co oznacza że zainteresowanie wzrasta nie tylko konkursem, ale również misterium.

Do konkursu zostało zgłoszonych 225 palm z pięciu powiatów województwa podkarpackiego, jeden powiat z województwa lubelskiego i z Ukrainy. Z roku na rok palmy są coraz piękniejsze co bardzo cieszy nas jako organizatorów. Za to coraz większe problemy ma komisja konkursowa. Komisja konkursowa w składzie: Grzegorz  Węglarz – przewodniczący, Zygmunt Ciosmak  i Mirosław Kus  miała ogromny problem, bo palmy są coraz piękniejsze co świadczy o dużym zainteresowaniu.  W tą Niedzielę Palmową kościół w Bielińcu był najpiękniej wystrojony na Podkarpaciu, a może nie tylko. Możemy stwierdzić, że jest to w tej chwili prawdopodobnie największy konkurs na  Podkarpaciu. Patronat honorowy objęła Pani Janina Sagatowska Senator RP.  W kategorii I  od 5 do 12 lat  pierwsze miejsce zdobyła Oliwia Paleń z Przędzela, drugie Krystian Ryczko z Bielin, trzecie Patryk Jaceczko z Ulanowa. Wyróżnienie I stopnia otrzymał  Bartek Schodziński z Bielińca, II stopnia Krzysztof Tomaszewski z Bielin, III stopnia Emilia Chmielowska, wyróżnienie Natalia Kotuła z Racławic. W kategorii  II  od 13 do 18 lat  pierwsze miejsce  zdobył Jakub Otto z Ulanowa, II miejsce Bartek Tabor z Przędzel Kolonia, III  Wojciech Drabik z Wólki Tanewskiej. Wyróżnienie pierwszego stopnia zdobył Mateusz Wołoszyn z Bielińca, II stopnia Paulina Staroń z Rudnika nad Sanem, III stopnia Szymon Barwa z Kurzyny, wyróżnienie Kinga Słuja z Przewrotnego.  W kategorii III od 18 lat wzwyż I miejsce zdobyła Małgorzata Frączek z Kurzyny, II miejsce Zofia Oleksak z Szperek, III Agnieszka Kopel z Krzeszowa, wyróżnienie I stopnia zdobyła Helena Smoła z Koziarni, II stopnia Helena Bałanda z Łąki, III Maria Szot z Przędzela, wyróżnienia otrzymały również  Monika Sabat z Majdanu Golczańskiego, Lilla Urban z Nowego Kamienia oraz Jolanta Deryło z Lipin.  Pani senator Janina Sagatowska ufundowała nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika konkursu.

Tak jak w latach ubiegłych tak i w tym roku na placu kościelnym  stanęła 18 metrowa palma, a wewnątrz kościoła dwie wysokości 8 metrów. Konkurs odbył się dzięki pomocy Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów Stanisława  Garbacza, starosty niżańskiego Roberta Bednarza, prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Pawła Grzywacza i Koło Gospodyń Wiejskich przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec

PERŁA za miód

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec otrzymało nagrodę ,,PERŁA’’ za miód z facelii, która została wręczona podczas Targów Smaki Regionów w Poznaniu , gdzie odbył się Wielki Finał Konkursu. Organizatorem centralnym konkursu, odbywający się pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Marszałków Województw jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie z Związkiem Województw RP. Konkurs przebiegał dwuetapowo: pierwszy etap to finał regionalny, w którym wyłonieni zostali laureaci, drugi etap konkursu to wybór z pośród produktów nominowanych w regionach - najlepszych produktów, potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu ,,PERŁA 2015’’. Nagrody wręczała Zofia Salczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Polskiej Izby Produktów Regionalnych i Lokalnych. Miód faceliowy jest koloru jasnożółtego do zielonkawego, przypomina miód akacjowy. Ma przyjemny, delikatny smak i posiada lekko kwaskowaty posmak. Posiada właściwości lecznicze, zapobiega przeziębieniom oraz stanom zapalnym górnych dróg oddechowych, nadaje się również wrzodów żołądka i dwunastnicy, problemach z wątrobą, trzustką i woreczkiem żółciowym. Natomiast facelia jest rośliną jednoroczną, rosnącą od 30 do 70 cm wysokości, kwiaty mają kolor błękitny. Jest siana przez rolników, jako poplon.

VIII Turniej Sołtysów 2015

Wzorem lat ubiegłych także w tym roku odbył się Turniej Sołtysów do którego zgłosiły się następujące miejscowości: Bieliniec, Cholewiana Góra, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Borki i Podwalina. Sołtysi musieli pokonać aż czternaście konkurencji, jak Pływanie tratwą, dyktando, rznięcie drewna piłą ręczną, przeciąganie liny, rzeźbienie laski sołtysa, mielenie w żarnach, Kubica Cup, bieliniecka piekarnia, ,,Łebska ‘’ wieś, rozbijanie balonów, wożenie partnera w taczkach. Największy ubaw widzowie mieli z rozbijania balonów. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Bielińca, którą prowadził sołtys Aleksander Drzymała, drugie miejsce przypadło Dąbrówce, trzecie Cholewiana Góra, czwarte Borki, piąte Podwalina i szóste Wólka Tanewska. Między przerwami widzowie mogli degustować potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bielińca, Krzeszowa, Dąbrówki, Majdanu Golczańskiego i Przędzela. Odbył się także konkurs kulinarny. Jury pod kierownictwem Katarzyny Woźniak oceniało m.in. pasztet fasolowo – jaglany ze śliwką przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bielinca, wiejski garnek z Przędzela i cukinię faszerowaną kaszą kus Kus. Jednak największe uznanie zdobył udziec przelatka przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, drugie miejsce zdobyły panie Krzeszowa, trzecie z Bielińca, czwarte z Przędzela i piąte z majdanu Golczańskiego Sołtysi otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast panie z KGW sprzęt AGD. Nagrody wręczali starosta niżanski Robert Bednarz, burmistrz Stanisław Garbacz oraz członkowie jury Katarzyna Wożniak i Grzegorz Węglarz. Na zakończenie turnieju zagrała Kapela Ludowa z Łąki k/ Rzeszowa. Turniej odbył się dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec i starostwu powiatowemu w Nisku

III Dożynki Dekanalne Dekanatu Ulanowskiego w Bielińcu - 15.08.2015

W Bielińcu w kościele p.w. Matki Kościołaparafia Bieliny p.w. Św. Wojciecha Biskupa Męczennika odbyły się III Dożynki Dekanatu Ulanowskiego. Były to trzecie w historii Bielińca. Święto Plonówzorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec. Gospodarzem dożynek był ks. Kazimierz Żyłka - proboszcz parafii p.w. Św. Jana i Św. Barbary w Ulanowie, jednocześnie wicedziekan dekanatu Ulanowskiego. Natomiast honory starostówpełnili Elżbieta Zawrotniak z Borków parafia Dąbrówka i Krzysztof Żuraw z Dąbrowicy parafia Ulanów. Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą w intencji rolników i podzięce za tegoroczne zbiory. Po mszy świętej korowód dożynkowy prowadzony przez poczty sztandarowe przeszedł na plac przy Wiejskim Domu Kultury, gdzie było wspólne świętowanie. Jak co roku jednym z elementów dożynek był konkurs na wieniec dożynkowy. Do konkursu zgłoszono wieńce z Bielińca i Bielin parafia Bieliny, borki parafia Dąbrówka, Ździary parafia Domostawa, Majdan Golczański parafia Jarocin, Kurzyna Średnia parafia Kurzyna, Wólka Tanewska parafia Ulanów i Lipiny Dolne parafia Lipiny Górne. I miejsce zajął Bieliniec, II miejsce Majdan Golczański, III Kurzyna. Wyróżnienia otrzymały : Lipiny Dolne, Ździary, Bieliny i Borki. Odbył się również konkurs potraw regionalnych. Do konkursu zostały zgłoszone dania przez: Koło Gospodyń Wiejskich przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec, Flisackie Spływy Mieczysław Łabęcki, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Folkloru Ziemi Krzeszowskiej – grupa ,,Koziarnianki” , Koło Gospodyń Wiejskich Sieraków i Stowarzyszenie Borki Razem. I miejsce za gołąbki z kaszą gryczaną i sosem borowikowym przypadło Flisackim Spływom Mieczysław Łabęcki, II KGW Bieliniec przy TPWB za pierogi pieczone z kaszą, III Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jata za kaczkę pieczoną z jabłkami i żurawiną. Natomiast wyróżnienia przypadły pozostałym uczestnikom konkursu. Podczas świętowania występowały również zespoły. Na scenie pojawił się ZPiT ,,Janki” z Jarocina, Zespół Młodzieżowy z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, Chór Flisacki z Ulanowa, Zespół Pieśni i Tańca ,,LELIWA” z Leżajska, Kapela Flisacka z Ulanowa, Kapela Ludowa ZIOMKI z Potoka Górnego i Kapela Ludowa ZALESZAKI z Zaleszan. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursach otrzymali bogate nagrody w postaci sprzętu AGD oraz pucharów. Dożynki odbyły się dzięki środkom finansowym pozyskanym z Funduszu Inicjatyw Lokalnych Ministerstwa Płacy i Polityki Społecznej oraz Burmistrzowi gminy i Miasta Ulanów, Starosty niżańskiego i Dyrektora Nadsańskiego Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli.

Wyniki Konkursu

Wyniki Konkursu "Moja Palma Wielkanocna 2015"
 
Kategoria I:
 
1. I miejsce - Drabik Wiktoria - Bieliniec
2. II miejsce - Mazur Hubert - Rudnik nad Sanem
3. III miejsce - Grzybowska Zofia - Bukowina
4. Wyróżnienie I stopnia - Skop Martyna - Styków
5. Wyróżnienie II stopnia - Oros Wojciech - Bieliniec
6. Wyróżnienie III stopnia - Sajdak Kinga - Bieliny
7. Wyróżnienie - Markowicz Maja - Racławice
8. Wyróżnienie specjalne - Magdalena Mierzwa - Głogów Małopolski
 
Kategoria II:
 
1. I miejsce - Drabik Wojciech - Wólka Tanewska
2. II miejsce - Byra Agnieszka - Przędzel Kolonia
3. III miejsce - Pokora Elżbieta - Glinianka
4. Wyróżnienie I stopnia - Wołoszyn Mateusz - Bieliniec
5. Wyróżnienie II stopnia - Wołoszyn Barbara - SOSW Rudnik nad Sanem
6. Wyróżnienie III stopnia - Węglińska Patrycja - Bieliny
7. Wyróżnienie - Chudzik Mateusz - Stary Nart
 
Kategoria III:
 
1. I miejsce - Budzyńska Agnieszka - Kurzyna
2. II miejsce - Tabor Jolanta - Krzeszów
3. III miejsce - Wołoszyn Stanisław - Zarzecze
4. Wyróżnienie I stopnia - Łazorko Maria - Koziarnia
5. Wyróżnienie II stopnia - Oleksak Zofia - szyperki
6. Wyróżnienie III stopnia - Siembida Elżbieta - Majdan Golczański
7. Wyróżnienie - Sudoł Elżbieta - Nisko

Wyniki konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną

Kategoria od 5 do 12 lat

I miejsce: Wiktoria Drabik, Bieliniec

II miejsce : Sebastian Marchut z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Rudnik nad Sanem

III miejsce: Maja Zając, Głogów Małopolski

Wyróżnienie I stopnia - Adam Barwa, Kurzyna

Wyróżnienie II stopnia - Maria Tarnawska, Kępa Rudnicka

Wyróżnienie IIIstopnia - Kinga Skoczylas, Raclawice

 

Kategoria od 13 do 18 lat

I miejsce: Elżbieta Pokora, Glinianka

II miejsce: Kinga Słuja, Przewrotne

III miejsce: Tomasz Drabik, Ulanów

Wyróżnienie I stopnia - Maciej Mierzwa, Głogów Małopolski

Wyróżnienie II stopnia - Mateusz Wołoszyn, Bieliniec

Wyróżnienie IIIstopnia - Kamil Wojtaś, Kępa Rudnicka

 

Kategoria od 18 lat wzwyż

I miejsce: Joanna Mazur, Rudnik nad Sanem

II miejsce: Albin Budzyński, Kurzyna

III miejsce Stanisław Wołoszyn, Zarzecze

Wyróżnienie I stopnia - Maria Złotek, Bieliniec

Wyróżnienie II stopnia - Aleksandra Turasz, Koziarnia

Wyróżnienie IIIstopnia - Beata Węglińska, Bieliny

 

Wyróżnienie specjalne otrzymały PRZĘDZELANKI Koło Gospodyń Wiejskich z Przędzela

IV Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Ulanów 5.12.2012 r

W dniu 05.12.2012r. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec zorganizowało ,IV Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej' dla dzieci z powiatu niżańskiego, który odbył się w Zespole Szkół w Ulanowie.  W turnieju wystąpiły drużyny chłopców: T.P.W.B Bieliniec, Tęcza Ulanów, Bukowina, Publiczna Szkoła Podstawowa Bieliny, Publiczna Szkoła Podstawowa Przędzel, Stowarzyszenie ,,Nadzieja’’ Nowy Nart, Publiczna Szkoła Podstawowa Wólka Tanewska, i  Rotunda Krzeszów, oraz dziewcząt : T.P.W.B. Bieliniec, Tęcza Ulanów, Publiczna Szkoła Podstawowa Bieliny i Publiczna Szkoła Podstawowa Przędzel. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajęła drużyna z Wólki Tanewskiej, drugie Rotunda Krzeszów, trzecie Stowarzyszenie ,,Nadzieja’’ Nowy Nart, czwarte Tęcza Ulanów, piąte P.Sz.P. Bieliny, szóste P.Sz.P. Przędzel, siódme T.P.W.B. Bieliniec i ósme Bukowina. Królem strzelców został Rafał Pieróg  P.Sz.P. Wólka Tanewska, najlepszym pomocnikiem Szymon  Jednacz Rotunda Krzeszów, najlepszym bramkarzem Mateusz Dębiak Nowy Nart, najlepszym obrońcom został Jakub Gumiela Bieliny, oraz wyróżnieni zostali: Michał Piwowar Bukowina, Mateusz Olko Bieliniec, Patryk Góreczny Ulanów i Konrad Śnios Przędzel. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła drużyna  T.P.W.B. Bieliniec, drugie Tęcza Ulanów, trzecie P.Sz.P. Bieliny i czwarte P.Sz.P. Przędzel. Królem strzelców została Dominika Straub Ulanów, najlepszym pomocnikiem Sandra Olko Bieliniec, najlepszą bramkarką Weronika Dąbal Bieliny, za obrońcą Weronika Kobylarz Przędzel. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale i słodycze. Nagrody ufundowali: starosta niżański Gabriel Waliłko, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, oraz prezes T.P.W.B. Wacław Piędel.

Z przykrością muszę stwierdzić, że objęcia honorowego patronatu nad turniejem odmówił prezes PZPN Zbigniew Boniek, który przed wyborami mówił że pracę trzeba zacząć od dzieci.

BIELINIEC W RADOMYŚLU WIELKIM

Koło Gospodyń Wiejskich przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec wzięło udział w XVII Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim gdzie w kategorii wieniec tradycyjny zajęło III miejsce.W konkursie tym brało udział 63 wieńców z całego województwa podkarpackiego. Bielinie jako jedyna miejscowość reprezentowała powiat niżański i gminę Ulanów. Warto odnotować, że wieniec z Bielińca zajął podczas I Dożynek Dekanalnych Dekanatu Ulanowskiego I miejsce, które odbyły się w Bielińcu, II miejsce podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego, które odbyły się w Nisku. Wieniec do Bielińca już nie wrócił. Zaraz po konkursie w Radomyślu Wielkim pojechał do Niemiec – Bawarii, gdzie weźmie udział w paradzie z okazji 1200-lecia powstania miasta Anzing k/Monachium.

Bieliniec w Lesku

W dniu 28.07.2012r. w Lesku odbył się Wojewódzki Finał XII edycji konkursu pn. ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – Smaki Regionów w Lesku. Koło gospodyń Wiejskich w Bielińcu do konkursu zgłosiło następujące produkty: Bieliniecki napój chłopa, pasztet z soczewicy i pierogi z soczewicą. Pierogi z soczewicą w kategorii produkty i przetwory pochodzenia roślinnego otrzymały nominację do nagrody ,,Perła 2012’’, którą przyznaje Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Wręczenie nagrody odbywa się w Poznaniu.

Bieliniec w Górnie

KGW wraz z otrzymaną nagrodą

Koło gospodyń Wiejskich działające przy Towarzystwie Przyjaciół Wsi Bieliniec w dniu 01.07.2012r.

wzięło udział w VI Festiwalu Podkarpackich Smaków w Górnie.

Do konkursu zostało zgłoszonych ponad sto różnych potraw i nalewek w ośmiu kategoriach.

Koło gospodyń wiejskich zostało wyróżnione w kategorii napoje i nalewki za ,,Napój Dziada’’.

Kolędowanie

U Starosty niżańskiego

Jak co roku w każdej miejscowości tak i w Bielińcu chodzili kolędnicy z Herodem, diabłem, gwiazdorem, pastuszkami. Szczególnie można było zauważyć

kolędujące dzieci ,które zebraną kolędę przeznaczyły na szczytny cel. Następnie osoby dorosłe (członkowie TPWB) zorganizowały grupę kolędową która

zawitała z kolędą do BMiG Ulanowa, Ośrodka Zdrowia w Ulanowie, starosty powiatu niżańskiego, przewodniczącego rady powiatu, księdza proboszcza

Jana Jagodzińskiego, sióstr dominikanek, ks kanonika Mieczysława Tomonia w Nowym Narcie i kilka domów rodzinnych w Rudniku nad Sanem, Bielińcu,

Bielinach i Bukowinie. Za miłe serdeczne przyjęcie wszystkim z całego serca dziękujemy.

III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej - 5.12.2011 Bieliny

W dniu 05.12.2011r. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec zorganizowało, "III Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej". Udział wzięło 10 drużyn: sześć chłopców i cztery dziewcząt.

Chłopców: Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, K.S. ,,Rotunda" Krzeszów, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej "Nadzieja" w Nowym Narcie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie,  F.H.U. "ART. – GREG" Bukowina, oraz dziewcząt: Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec, Zespół Szkół w Krzeszowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach.  Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna  Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec pokonując w finale Zespół Szkół  w Krzeszowie 3:0, a o trzecie miejsce : Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach zremisowała z Zespołem Szkół w Ulanowie 4:4.

Biorąc pod uwagę wyniki bezpośrednie trzecie miejsce zajęła drużyna z Ulanowa, a czwarte  z Bielin.

Królem strzelców została  Sandra Olko z Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec, najlepszą bramkarką została Gabriela Fusiarz z Zespołu Szkół w Krzeszowie, najlepszym pomocnikiem została Dominika Straub z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulanowie, a obrońcą Kamila Tymczak z Publicznej Szkoły Podstawowej z Bielin .Wśród chłopców zwyciężyła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulanowie pokonując w finale Zespół Szkół w Krzeszowie, o trzecie miejsce w rzutach karnych F.H.H. ,,ART. – GREG’’ pokonał Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec 3:1, piąte miejsce zajęła drużyna  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, a szóste Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej ,,Nadzieja’’ w Nowym Narcie. Królem Strzelców został: Patryk Góreczny  zdobywając 28 bramek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulanowie, najlepszym bramkarzem został Piotr Sibiga z  K.S. ,,Rotunda’’ Krzeszów, obrońcą Jakub Gumiela z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, pomocnikiem Eryk Mierzwa z Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec, wyróżnienie otrzymał Krystian Stec z Stowarzyszenia Rozwoju Społeczności Lokalnej ,,Nadzieja”” z Nowego Nartu. Natomiast Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał Piwowar z F.H.U. ,,ART. – GREG” z Bukowiny.

Turniej sędziowali: Zdzisław Tabor i Damian Skakuj. Fundatorami nagród byli: Starosta Niżański  Gabriel Waliłko, Burmistrz Gminy i Miasta w Ulanowie , ,,BRAMEX’’ z Niska ,F.H.U. ,,ART. – GREG’’ i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacław Piędel.

III Targi Lokalnych Grup Dzialania z Terenu Województwa Podkarpackiego

W dniu 10 09.2011r.  Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec  wzięło udział  w  III edycji Targów Lokalnych Grup Działania z terenu   Województwa Podkarpackiego  reprezentując Lokalną Grupę  Działania  ,,Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w Nisku. W targach udział wzięło  31 Lokalnych  Grup Działania . Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec zdobyło II miejsce za  najpiękniejsze stoisko i  wyróżnienie za  pasztet z soczewicy ze śliwkami.

VI Turniej Sołtysów

Zwycięzcy sołtysi wraz z przedstawicielami władz samorządowych

W dniu 07.08.2011r. w Bielińcu odbył się VI Turniej Sołtysów do którego zostało zaproszonych 20 sołtysów z powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i rzeszowskiego. Ze względu na okres żniw na turniej przybyli  sołtysi  tyko z powiatu niżańskiego: Kopki, Dąbrowica, Wolina, Koziarnia I, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Cholewiana Góra, Bieliny i gospodarz Bieliniec. Patronat nad turniejem objął Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomicz i poseł na Sejm RP Jan Bury, który ufundował dla sołtysów  specjalne puchary.Nagrody ufundowali Starosta Niżański Gabriel Waliłko i Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz. Drużyny uczestniczyły w następujących konkurencjach: zapięcie pługu do ciągnika ( I miejsce Cholewiana Góra, II Bieliny, II Dąbrowica i Koziarnia I, Przeciąganie liny I miejsce Cholewiana Góra, II Koziarnia I, III Bieliniec i Dąbrówka, strzał piłką do bramki w butach filcowych: I miejsce  Wolina, II Dąbrówka, II Bieliny, wiercenie świdrem w drewnie I miejsce Wółka Tanewska, II Cholewiana Góra, III Koziarnia I,  Picie piwa na czas I miejsce Bieliniec, II Koziarnia, Wolina i Cholewiana Góra,  Fruwające jaja I miejsce Bieliny, II Dąbrówka i Cholewiana Góra, III Koziarnia I i Wólka Tanewska, rżnięcie drewna piłą ręczną I miejsce Koziarnia I, II Cholewiana Góra, III Wolina, zapalenie puiły motorowej I miejsce Dąbrowica II Koziarnia I i Bieliniec, III Bieliny, żywe taczki –sztafeta I miejsce Cholewiana Góra, II Dąbrowica, III Dąbrówka i Bieliny,  mielenie w żarnach I miejsce Dąbrówka, II Cholewiana Góra III Wolina, Slalom sołtysa do urzędu I miejsce Bieliniec II Dąbrowica III Kopki. Ogólnie w całym turnieju zwyciężył (a) sołtys (drużyna)  z Cholewianej Góry 82 pkt., II miejsce Koziarnia I  74 pkt.., III Dąbrowica  67 pkt., IV Dąbrówka 66 pkt., V Wolina 62 pkt., VI Bieliny 60 pkt., VII Wólka Tanewska 57 pkt., VIII Bieliniec 51 pkt., IX  Kopki 37 pkt.. Ogólnie turniej cieszył się dużym zainteresowaniem , a nagrody wręczali : asystent posła Jana Burego Tomasz Chlebek, Starosta niżański Gabriel Waliłko , v-ce starosta Sławomir Czwal, burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, przewodniczący rady powiatu niżańskiego Janusz Nawrocki. W konkurencji wśród kibiców – wiązanie krawata na szyi  partnera I miejsce zajęła para Elżbieta Maczuga i Stanisław Koszałka z Kopek, II Maria i Antoni Kida z Bielińca, III Janina i Józef Madej z  Koziarni I.

SZTANDAR PSL

Odznaczenie sztandaru

Bieliniec jest nieliczną, a może jedyną miejscowością w powiecie niżańskim, która posiada sztandar Stronnictwa Ludowego z 1938r. ( w tym roku został poświęcony), obecnie  Polskie Stronnictwo Ludowe. Sztandar przez okres okupacji był  przechowywany u oddanego działacza PSL Jana Kolucha  (98 lat) i  był pod jego opieką aż do 2006r.. W tym roku jego syn Józef Koluch przekazał pod opiekę prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec Wacławowi Piędel.  Towarzystwo wystąpiło z wnioskiem  o odznaczenie go Medalem Wincentego Witosa. W tym roku podczas obchodów  Powiatowgo Święta PSL w Bielińcu sztandar odznaczył poseł, v-ce minister skarbu państwa Jan Bury i prezes zarządu powiatowego PSL Janusz Nawrocki. Ponadto członkowie PSL z Bielinca : Kazimierz Mierzwa, Antoni Ślusarczyk, Wiesław Członka i Witold Drabik otrzymali od Jana Burego okolicznościowe dyplomy  za działalność na rzecz  wsi. Z jednej strony na sztandarze jest Matka Boska , a z drugiej koniczynka.

Otwarcie Wiejskiego Domu Kultury - 12.06.2011 r.

Wiejski Dom Kultury

W niedzielę 12 maja władze gminy oddały do użytku Wiejski Dom Kultury w Bielińcu. W trakcie uroczystości nowy sztandar dostała jednostka OSP, a także świętowali ludowcy.

 

Powodów do niedzielnego świętowania było w Bielińcu kilka. Gmina oddała do użytku nowy dom kultury. Budowa ruszyła w 2008 roku. Pierwszy etap, czyli zakończenie stanu surowego, kosztowało blisko 350 tys. zł i ta część inwestycji została sfinansowana z budżetu gminy.


W 2009 roku gmina złożyła wniosek do programu PROW „Odnowa i rozwój wsi”i otrzymała 500 tys. zł na kontynuowanie inwestycji. Ostatecznie zakończenie II etapu zamknęło się kwotą 814 tys. zł. Budynek ma wygląd staropolskiego dworku, a siedzibę mają tu: koło gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bieliniec, jest pomieszczenie dla sołtysa, garaż dla OSP, szatnie i sanitariaty dla piłkarzy. Oprócz tego powstała podłoga do tańczenia, planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci. Całość jest ogrodzona aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.


Oprócz oddania do użytku budynku Wiejskiego Domu Kultury mieszkańcy Bielinca świętowali nadanie sztandaru miejscowej jednostce OSP, pięciolecie istnienia Towarzystwa Przyjaciół Wsi Bieliniec. Swoje święto w Bielińcu obchodzili też ludowcy z powiatu niżańskiego.

Misterium Męki Pańskiej

Scena w obozie koncentracyjnym

W dniu 17.04.2011r. Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec  zorganizowało   misterium Męki Pańskiej i V konkurs palm wielkanocnych ,, Moja Palma Wielkanocna 2011’’.  W roli aktorów wystąpili mieszkańcy Bielińca.  Natomiast do konkursu zostało zgłoszonych 112  palm, a wykonało je 125 osób. Konkurs odbył w trzech kategoriach wiekowych : I od 6 do 12 lat, II od 13 do 18 lat i trzecia od 18 wzwyż. W kategorii I – ej  pierwsze miejsce  zajął Daniel Węgliński z Bielin, drugie Kinga Bednarz Stary Nart i trzecie Wiktor Drabik  Stary Nart. Wyróżnienie I stopnia otrzymał Mateusz Wołoszyn z Bielińca, drugiego stopnia Natalia Tymczak z Bielin, trzeciego stopnia Aleksandra Wołoszyn z Dąbrówki. W kategorii II  pierwsze miejsce otrzymał Jakub Piekut z Wólki Tanewskiej, drugie Aleksandra Wojtowicz z Bielińca, a trzecie Weronika Oleksiak z Bielin, wyróżnienie pierwszego stopnia  otrzymał Zespół Szkół z Starego Nartu (Natalia Chudzik, Paulina Dudzik, Ewelina Sobolewska, Sylwia Węglarz i Urszula Żak).

W kategorii trzeciej  pierwsze miejsce  zdobył Zbigniew Dudzik – Warsztaty Terapii Zajęciowej z Rudnika, drugie Maria Kida z Bielińca, trzecie Bożena Piędel z Bielińca. Wyróżnienie  pierwszego stopnia  Barbara Tkaczyk- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Nowej Wsi, wyróżnienie drugiego stopnia Zofia Król z Antoniowa. Do konkursu zostały zgłoszone palmy z powiatów niżańskiego i stalowolskiego.  Palmy oceniała komisja w składzie: Jolanta Dragan z muzeum kultury z Kolbuszowej,  s. Daniela z klasztoru Dominikanek z Bielin i dyr. Gminnego Centrum Kultury z Ulanowa. Nagrody ufundowali : Mirosław Kalapyta  - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Niżanski Gabryiel  Waliłko i Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

 

Zdjęcia robił Zdzisław Surowaniec.