Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec
37-410 Ulanów
Bieliniec, ul. Św. Jana Pawła II 27
woj. podkarpackie


e-mail: tpwb@onet.eu
tel. 15 87-63-147

Rok rejestracji: 2006
REGON: 180169788
NIP 6020052457

Numer konta:
BS Stalowa Wola O/Ulanów
57 9430 1032 4001 6373 2000 0001